Trajectcontroles

Trajectcontrole wordt gebruikt om snelheden te meten en overtreders te bekeuren. Kenmerkend is dat de snelheid niet op één punt wordt gemeten, maar dat het om de gemiddelde snelheid over een langere afstand gaat. Trajectcontrole werkt in principe zeven dagen per week en 24 uur per dag. De kans op controle is 100%.

Weggebruikers blijken zich met trajectcontrole goed aan de snelheidslimiet te houden. Op trajecten waar aanvankelijk vaak de snelheid werd overschreden, is het overtredingspercentage teruggebracht naar enkele procenten. Trajectcontrole komt de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het milieu ten goede. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie heeft op dit moment 11 systemen operationeel.

Werking van trajectcontrole

Bij trajectcontrole hangen camera’s op verschillende punten langs de weg, die opnames maken van ieder passerend voertuig. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt die hoger dan de maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd. Als het systeem is ingeschakeld, is de kans om gecontroleerd te worden 100%. Trajectcontrole is niet bedoeld als vervanging van de flitspalen, maar is een aanvulling op de bestaande controlemethoden (flitspalen, lasergun, mobiele radarapparatuur, videosurveillance etc.).

Huidige trajecten

De volgende trajectcontrolesystemen zijn actief:

Wegnummer Locatie Richting Maximumsnelheid
A2 Knooppunt Holendrecht - Maarssen Utrecht

Amsterdam
100 km/u (6h - 19h)
130 km/u (19h - 6h)
100 km/u (6h - 19h)
130 km/u (19h - 6h)
A4 Den Haag - Leiden Beide richtingen 100 km/u
A4 Hoofddorp - Nieuw Vennep Den Haag 130 km/u
A10 De Nieuwe Meer - Coentunnel Beide richtingen 100 km/u (6h - 19h)
80 km/u (19h - 6h)
A12 Lunetten - De Meern Beide richtingen 80 km/u (parallelrijbaan)
100 km/u (hoofdrijbaan)
A12 De Meern - Woerden Gouda 120 km/u
A12 Knooppunt Prins Clausplein Den Haag
Zoetermeer
80 km/u
100 km/u
A13 Knooppunt Kleinpolderplein - Berkel en Rodenrijs Beide richtingen 100 km/u
A58 Roosendaal - Bergen op Zoom Beide richtingen 120 km/u
N59 Zeelandbrug Beide richtingen 80 km/u
N62 Westerscheldetunnel Beide richtingen 100 km/u

 


In Flevoland wordt tevens gebruik gemaakt van een mobiele trajectcontrole. Deze kan niet alleen op snelwegen, maar ook op binnenwegen gebruikt worden.

 

Trajectcontrole en snelheidsverlaging

Per 1 november 2005 zijn er 4 trajectcontrolesystemen operationeel geworden in het kader van een landelijk snelheidsverlagingsproject. De maximum snelheid op verschillende snelwegen in de Randstad is door Rijkswaterstaat verlaagd om de uitstoot van fijne stofdeeltjes in de lucht te verminderen. Dit is nodig omdat Nederland niet voldoet aan de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit. Op deze trajecten zal de snelheid worden gehandhaafd met trajectcontrole. Daarnaast is het kabinet een onderzoek gestart om in 2007 op de ringwegen rond de vier grote steden een maximum snelheid van 80 km/uur met trajectcontrole in te voeren, in combinatie met compact rijden.

Als trajectcontrole wordt geïntroduceerd, verdwijnen dan de flitspalen?

Nee. Trajectcontrole is geen vervanging van de flitspalen. Het is een aanvullend instrument voor snelheidshandhaving. Wellicht dat op termijn op sommige plaatsen de flitspaal plaatsmaakt voor een trajectcontrolesysteem. Niet elke weg leent zich voor trajectcontrole (kruisend verkeer, veel bochten) en sommige verkeersonveilige situaties worden ter plaatse met een paal beveiligd (bijvoorbeeld een roodlichtcamera op kruispunten).

Gelden de correctiemarges ook bij trajectcontrole?

Ja. Net als bij alle andere vormen van snelheidscontroles, krijgen weggebruikers bij trajectcontrole een bekeuring als er 7 km/uur (limieten tot 100 km/uur) of 8 km/uur (limieten boven 100 km/uur) te hard is gereden. Bij het vaststellen van de boete wordt standaard een meetcorrectie aangebracht. Bij een gemeten snelheid van minder dan 100 km/uur bedraagt de correctie 3 kilometer; bij een snelheid van meer dan 100 km/uur is het 3% van de gemeten snelheid. Op de acceptgiro staat zowel de gemeten als de gecorrigeerde snelheid vermeld.

Hoe zit het met mijn privacy?

Weggebruikers die zich aan de snelheidslimiet houden, hebben niets te vrezen: de computer bewaart alleen de opnames van voertuigen die te hard hebben gereden. De volgende stappen zijn precies hetzelfde als bij bijvoorbeeld flitspaalbekeuringen: de gegevens worden automatisch doorgestuurd en de kentekenhouder krijgt een bekeuring van het CJIB. De privacy is dus niet meer of minder in het geding dan bij andere snelheidscontroles.

Houdt trajectcontrole ook rekening met de snelheid die op de matrixborden wordt getoond?

Ja. Het systeem houdt inderdaad rekening met de maximum snelheid op de matrixborden. Als ze tussentijds aan- of uitspringen of veranderen, houdt het systeem een 'pardontijd' aan en wordt de op dat moment hoogst geldende snelheidslimiet aangehouden, om niemand te benadelen en weggebruikers de tijd te geven om rustig hun snelheid aan te passen.

Ik ben geflitst door trajectcontrole terwijl ik niet te hard reed. Hoe zit dat?

Bij trajectcontrole wordt op verschillende plekken van ieder passerend voertuig een opname gemaakt. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Wanneer men zich aan de maximum snelheid heeft gehouden, worden de opnames direct gewist. In dat geval wordt een voertuig wel geflitst, maar volgt er geen bon. Bij hardrijders worden de opname niet gewist, en krijgt hij/zij dus wel een bekeuring op de mat.

Is het wel rechtmatig om mensen te beboeten op basis van gemiddelde snelheid?

Ja. De Hoge Raad heeft bepaald dat trajectcontrole een wettig meetmiddel is (HR 26/01/1999, nr.108591).

Trajectcontrole levert zeker het nodige op aan boetes?

Het gaat niet om de boetes. Sterker nog: hoe minder boetes, hoe beter. Want dan houdt iedereen zich aan de snelheid en is de opzet geslaagd: veiliger verkeer en betere doorstroming door kleinere snelheidsverschillen tussen de weggebruikers, en minder milieuschade.

Waarom wordt trajectcontrole ingezet?

Het voordeel van trajectcontrole is dat de snelheid niet op één punt wordt gemeten, maar dat het om de gemiddelde snelheid over een langere afstand gaat. Veel mensen vinden trajectcontrole om die reden eerlijker dan bijvoorbeeld meting met behulp van een flitspaal. Ander voordeel voor de weggebruiker is dat het verkeersbeeld rustiger wordt, doordat de onderlinge snelheidsverschillen kleiner worden. Met trajectcontrole kan zeven dagen per week en 24 uur per dag gecontroleerd worden. Er hoeven geen fotorolletjes gewisseld te worden en de verwerking van de bekeuringen verloopt vrijwel volledig geautomatiseerd.

Wat voor milieu-effecten heeft trajectcontrole?

Trajectcontrole draagt bij aan een daling van de gemiddelde snelheid, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt en de geluidsoverlast wordt verminderd. Op de A13 heeft het volgens TNO tot goede resultaten geleid: in de woonwijk Overschie is de lucht vijf tot tien procent schoner geworden (overigens dankzij de verlaging van de snelheidslimiet naar 80 km/uur in combinatie met trajectcontrole).

Werkt trajectcontrole altijd en kan ik zien of het systeem aan staat?

Normaal gesproken is de apparatuur 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel. Wanneer het systeem aanstaat, is de kans op controle voor iedere passerende automobilist 100%. Bij (vermoedens van) storingen wordt het systeem echter direct uitgeschakeld. Ook in de introductiefase van nieuwe systemen staat de apparatuur niet altijd aan. Het is niet te zien of een systeem aanstaat of niet - ook niet met een radardetector.

Wordt er ook ’s nachts gecontroleerd?

Met trajectcontrole wordt ook 's nachts gecontroleerd. Hoewel het ’s nachts en in de vroege ochtend rustig is op de weg, vinden juist tijdens de kleine uurtjes de ernstigste ongelukken plaats. Snelheid speelt daarbij een cruciale rol: elke kilometer harder betekent een langere remweg, een hogere botssnelheid en ernstiger letsel. Een andere reden voor nachtelijke snelheidscontroles is het milieu. Voor de uitstoot van schadelijke gassen maakt het nogal wat verschil of een auto 120 of 140 km/uur rijdt - en dat geldt ook ’s nachts. Verder is geluidsoverlast voor omwonenden een motivatie om ook op rustige tijden te controleren.

Werkt trajectcontrole ook op de vluchtstrook of als ik van rijstrook wissel?

Ja. Trajectcontrole werkt op alle rijstroken en herkent ook voertuigen als ze van rijstrook zijn veranderd.

Werkt trajectcontrole ook voor motoren/bussen/vrachtwagens/auto’s met aanhanger?

Ja. De meting van motorrijders verloopt hetzelfde als die van personenauto’s. Bij vrachtwagens, bussen en auto’s met aanhanger signaleert het systeem aan de hand van de afmetingen en/of het kenteken dat er een andere maximumsnelheid van toepassing is (max. 80 km/uur).

Wordt Nederland uiteindelijk vol gezet met trajectcontroles?

Nee, die kans is uitermate klein. Niet elke weg leent zich voor trajectcontrole (kruisend verkeer, veel bochten) en sommige verkeersonveilige situaties zijn beter op andere manieren aan te pakken (denk bijvoorbeeld aan roodlichtcamera's op kruispunten). Het is wel waarschijnlijk dat het aantal trajectcontroles in de toekomst verder wordt uitgebreid, maar het Nederlandse wegennet wordt beslist niet vol gezet met trajectcontrole.