Wildplassen en poepen

Wildplassen en poepen op plekken waar dat niet mag is strafbaar. Hoe hoog de nood ook is, je zult er een boete voor krijgen.

Boete voor wildplassen: €140

NB: Deze overtreding is alleen strafbaar op die plaatsen waar dat bij Plaatselijke Verordening of bij Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald. Feitcode F 185

Disclaimer
De gegevens in deze database komen uit de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen. Deze boetebedragen worden door de politie of het Openbaar Ministerie in eerste instantie opgelegd. Naast het boetebedrag brengt het Centraal Justitieel Incassobureau administratiekosten in rekening. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter komt, kan deze anders beslissen. Aan de gegevens uit deze database kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Let op! De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten.