Alcohol en drugs

Feit: het drinken van 3 glazen alcohol verhoogt het ongevalsrisico met 100%

Bij circa 15% van alle verkeersongevallen is er drank in het spel. Dat betekent dat er ieder jaar door alcohol zo'n 150 doden vallen en er 3.000 tot 4.000 mensen in het ziekenhuis belanden na een verkeersongeval (cijfers over de afgelopen 5 jaar).

Daarom controleert de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie nadrukkelijk op alcohol in het verkeer. Het is wettelijk verboden een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen. Onder invloed rijden is een misdrijf. De sancties variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Bekijk hier de tarieven.

Alcohol

Het is verboden een voertuig te besturen met meer dan 0,54 ‰ alcohol in het bloed. Het beste is om nuchter achter het stuur te zitten.

Wordt u staande gehouden voor een alcoholcontrole? Dan bent u verplicht mee te werken. Weigert u de blaastest? Dan kunt u door de politie meegenomen worden voor een ademanalyse op het bureau.

Drugs

Drugs in het verkeer zijn absoluut verboden. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs zoals cocaïne, XTC en cannabis. Natuurlijk mag je als bestuurder  drugs en alcohol ook niet samen gebruikt hebben. De grens voor alcohol ligt dan bij 0,2 ‰. Dit geldt voor zowel beginnend als ervaren bestuurders. Juist het gelijktijdig gebruik van (verschillende) drugs en/of alcohol in het verkeer verhoogt de kans op betrokkenheid bij een ongeval.

De politie kan drugsgebruik met een speekseltester aantonen. Maar agenten kunnen drugsgebruik ook herkennen aan uiterlijke kenmerken. Een arts of een verpleegkundige neemt daarna bloed af bij de verdachte bestuurder. Uit een analyse van het bloed, door het NFI, moet vervolgens blijken of drugs en/of alcohol aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Is dit boven de toegestane waarde? Dan volgt een proces-verbaal en kan het OM de verdachte vervolgen.

De straffen zijn niet mals. Een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal € 8.200. Ook kan uw rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar worden ontzegd.

Wordt u als automobilist binnen vijf jaar opnieuw onder invloed van drugs en/of alcohol betrapt? Dan kan uw rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar worden ontzegd. Oók wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard. Pas nadat de termijn van de ontzegging van de rijbevoegdheid is afgelopen, kan opnieuw rijexamen worden aangevraagd.

Medicijnen

Sommige geneesmiddelen kunnen het reactievermogen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om slaap- en kalmeringsmiddelen, spierverslappers en medicijnen tegen overgevoeligheid. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan een gele waarschuwingssticker op de verpakking.

Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt. Ook medicijnen zonder gele sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringen gebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt vooral voor pijnstillers. Lees daarom altijd de bijsluiter en overleg zo nodig met de arts.

Alcohollimiet beginnende bestuurders

Er gelden strenge regels voor alcohol in het verkeer. Voor beginnend bestuurders ligt de lat bij 0,2 promille. Dat betekent met één drankje de limiet al kan worden overschreden.

  • Ben je jonger dan 18 jaar als je het rijbewijs haalt? Dan ben je 7 jaar lang beginnend bestuurder.
  • Ben je ouder dan 18 als je het rijbewijs haalt? Dan ben je 5 jaar beginnend bestuurder. De grens van 0,2 promille geldt dan de eerste vijf jaar.

Ademtest

Om te kijken of u gedronken heeft, wordt een ademtest afgenomen. Het apparaat dat de politie hiervoor heeft, geeft aan of u meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan. Op grond van deze uitslag wordt besloten of u mee moet naar het politiebureau voor een nader onderzoek. Bij het onderzoek op het bureau wordt met speciale apparatuur precies gemeten hoeveel u heeft gedronken.

Straf en/of boete

Rijden onder invloed is gevaarlijk en wordt bestraft met een geldboete, (tijdelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid, gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. Wanneer u betrokken bent bij een ongeluk, wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Als iemand schuldig blijkt, zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen de kosten van het ongeluk bij de schuldige terugvorderen. Als bij u een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1,3 en 1,8 promille (bij beginnende bestuurders is dit vanaf 0,8 promille) moet u ook de verplichte EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) cursus volgen.

Wat houdt de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) in?

De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) is een cursus waarin u leert alcohol te scheiden van verkeersdeelname met een motorvoertuig. Het doel van deze maatregel is te zorgen dat u niet nogmaals deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol. Het meewerken aan de EMA cursus is verplicht. Bij weigering wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Cursus

De cursus vindt verspreid over zeven weken plaats en bestaat uit een voorgesprek en drie doordeweekse cursusdagen. Op deze manier bent u over een lange periode bezig met het onderwerp alcohol en verkeer. In de cursus wordt duidelijk gemaakt wat alcohol doet in het lichaam en welke effecten dit heeft op het rijgedrag. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.

Criterium

Het belangrijkste criterium om voor een EMA cursus in aanmerking te komen is het feit dat een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1,0 en 1,8 promille. Bij beginnende bestuurders is dit vanaf 0,8 promille. Als u al eerder een EMA cursus heeft gevolgd of als u een beginnende bestuurder bent, gaat u al bij 0,8 promille over de schreef.

Kosten en procedure

De kosten voor de EMA bedragen dit jaar €954,- (2017). Deelnemers moeten de volledige kosten voor deelname aan de EMA voor de start van de cursus betalen.